Školenie Výživa - výživové poradentsvo 2012 (2. časť)

| 29. 08. 2012 |

«Späť

V dňoch 13.9 - 16.9. 2012 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční druhá časť školenia "Výživa - výživové poradenstvo" pre lektorov z Českej republiky i Slovenska. Presná špecifikácia témy je:

„Výživové aspekty vybraných zdravotných stavov"

Predmetom školenia bude opäť nielen teória výživy, ale aj psychológia poradenstva, komunikácia, schopnosť porozumieť a odovzdať poznatky tým najlepším možným spôsobom.

Hlavným školiteľom bude prof. Bert Connell, PhD., riaditeľ Oddelenia výživy a dietetiky Fakulty verejného zdravotníctva univerzity Loma Linda University (Kalifornia, USA), ktorý Slovensko navštívil už niekoľko krát. Loma Linda University je tiež odborným garantom vzdelávacích aktivít pre našich lektorov.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.