Letný tábor zdravia 1998 - Nosická priehrada

| 17. 08. 1998 |

«Späť

Je potešujúcim faktom, že neustále rastie počet tých, ktorí sa chcú naučiť plnohodnotne žiť, využívať pre kvalitu svojho života osem prirodzených prostriedkov, akými sú výživa, cvičenie, voda, slnečné svetlo, vzduch, striedmosť, odpočinok a dôvera v Boha. Priestor na to im poskytol aj v tomto roku Letný tábor zdravia, ktorého 7. ročník sa uskutočnil v hoteli Sirmium pri Nosickej priehrade. Viac ako 200 účastníkov - jednotlivcov i rodín s deťmi mohlo v termíne od 2. do 16. augusta (1998) načerpať teoretické poznatky o komplexnom zdravom životnom štýle a zabudovať ich do každodenného režimu.

Ako to celé vyzeralo? Pokúsim sa Vám to priblížiť:
Slušnosť káže predstaviť sa - takže v nedeľu po večeri na zoznamovacom večierku sa predstavili účastníci tábora, ktorí sa naň dostali z najrozličnejších kútov Slovenska. V pondelok ráno sa začalo o 7. hodine rozcvičkou. Veselý Patrik Mikulka so šarmantnou dámou Judkou Jurdovou za príležitostnej asistencie študentky Katky Kernovej rozhýbavali naše stuhnuté kostry. Slnko sa zvedavo prizeralo na to, čo tam dole vystrájajú tí inak večne unaháňaní otroci počítačov, áut, výťahov, pohoviek a televíznych obrazoviek.

Po 20 minútovej rozcvičke a rannej sprche, či osviežení vo vodnej nádrži pred hotelom nasledovalo krátke zamyslenie do dňa. Cieľom krátkych príbehov, či poučení bola motivácia ľudí premýšľať nad skutočnými životnými prioritami, akými neprestali byť láska, čestnosť, odvaha, obetavosť, tolerancia, štedrosť či vzájomná úcta. Potom nasledovali raňajky.
Obetavý kolektív kuchyne pod vedením Patrika Kerna či Romana Uhrína dokázal uspokojiť aj tých najnáročnejších. Chutná a zdravá strava potešila oči i žalúdok a dodala dostatok potrebnej energie na celý deň.

Od deviatej hodiny začal prednáškový cyklus, ktorý pozostával z 3 blokov: 1. blok odborne viedla detská lekárka Janka Nosková, pričom sa v rámci nosného programu New Start zameriavala na zdravie bunky. 2. blok tvorila Škola chrbtice, ktorú viedla dipl. sestra Danka Raková. 3. blok motivoval účastníkov k nadväzovaniu a utužovaniu vzťahov na vertikálnej i horizontálnej rovine. Tento prednáškový cyklus mal názov Šťastie a vzťahy. Lektorkou bola koordinátorka obč. združenia ŽaZ Katka Kernová.

V priebehu celého dopoludnia mali deti zabezpečený svoj vlastný program. Po chutnom obede nasledovalo individuálne voľno, ktoré mohli účastníci prežiť v najrozličnejších športových aktivitách: turistike, stolnom tenise, cyklistike, mini-golfe, volejbale a pod. Odpočinkové aktivity dopĺňala škola šachu, ktorú viedli šachový preborníci - manželia Miklášoví z Trnavy.

Pre tých, ktorí chceli kvalitne potrápiť svoje telá, fungoval každý deň aerobick, kalanetika, strečing a posilovňa. Masérsky kurz, praktické masáže viedol Ing. Ľudovít Prikler. Mnohí sa radi prešli na neďaleký salaš, kde si pripili žinčicou a ochutnali čerstvý ovčí syr či bryndzu.

Pitný režim sa dal príjemne realizovať dopĺňaním vody z Nimnických kúpeľov, vzdialených len 3 km. V strede týždňa sa mohli účastníci tábora previezť výletnou loďou po Nosickej priehrade do Orlového, kde navštívili mini-ZOO a kaštieľ.

Po 19. hodine nasledovali Dôverné hovory. Nakoľko liečebno-preventívny program New Start vychádza z kresťanských princípov, večery slúžili pre oblasť psychohygieny.
Mať istotu, že som milovaný a môžem milovať zostáva najmocnejším dynamom ľudského života, ktorý sme dostali ako neopakovateľný dar od milujúceho Otca v nebesiach. Ľudia bez rozdielu vierovyznaní mali možnosť sledovať jednanie Pána Ježiša s ľuďmi, ako to zaznamenáva Písmo Sväté a premýšľať o aktualizácii takého jednania v našom osobnom živote.
Každý večer zneli pri táboráku piesne najrozličnejšieho žánru za doprovodu harmoniky, ktoré si účastníci s chuťou zaspievali. Skúsený hudobník Peter Hirner vedel vniesť do svojho hudobného doprovodu originálny osobnostný šarm.

Deti mali možnosť predviesť vynaliezavosť svoju i svojich rodičov pri zostavovaní masiek, v ktorých sa predstavili na maškarnom plese. S nasadením života vyslobodzovali dobrú princeznú Sirminku, ktorú zajal v lese zlý vlk. Ten potom skončil vo vodnej nádrži.

Týždeň, v ktorom si ľudia uvedomili, že je možné žiť aj inak ako v neustálom strese, životnom pesimizme, honbe za matériou, bez alkoholu, televízie a objavovať radosť z obyčajných vecí sa veľmi rýchlo blížil ku koncu.

Na základe vstupnej a výstupnej prehliadky sa mohli účastníci zamyslieť nad tým, či sa oplatí meniť zabehnutý životný štýl smerom k lepšiemu.

Rozlúčkový večierok v sobotu objavil v radách účastníkov tábora originálne talenty, akými bol nesporne pán Durdy, ktorý spamäti recitoval dlhé básne od slovenských klasikov i francúzskych autorov. Mali sme možnosť uvítať medzi sebou aj skupinu Spice girls, ktorá pod vplyvom blahodárneho účinku New Start programu zmenila svoj názov na New Start Girls. Básne, príbehy, piesne, hudobné čísla, nádherná atmosféra, ktorú vytvorili samotní účastníci tábora tým, že sa osobne zapájali do rozlúčkového programu, umocnili nezabudnuteľné dojmy na spoločne prežité dni voľna.

No a po poslednej nedeľnej rozcvičke, rannom zamyslení, raňajkách - rozlúčka. Posledné stisky rúk, priania, výmeny adries, objatia, slzy.
A sľub, že sa opäť stretneme na ďalšom Letnom tábore zdravia. Nabudúce aj s príbuznými, priateľmi a známymi, ktorých na základe vlastných skúseností pozveme na prežitie takejto dovolenky.

Prečo? Pretože ozdravenie národa sa začína od jednotlivcov, ktorí sa zodpovedne postavia ku kvalite svojho života a svojím zdravím chcú slúžiť aj iným ku šťastiu...

spracovala K.K.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.