Letný tábor zdravia 2003 - Krpáčovo

| 21. 07. 2003 |

«Späť

Krpáčovo, 13. - 20. 7. 2003

Tohto roku sa v krpáčovskom hoteli Hydrostav uskutočnil už 11. ročník tejto obľúbenej aktivity pre širokú verejnosť. Zúčastnilo sa na ňom 153 účastníkov z rôznych kútov Slovenska. Je nádherné, keď sa ľudia snažia stavať k sebe mosty lásky, tolerancie a vzájomnej pomoci. S potešením sme zistili, že veľká časť tohtoročných účastníkov prišla z klubov zdravia!
Zvláštnosťou tohto tábora boli vstupné testy týkajúce sa hmotnosti, hladiny tuku a cholesterolu na vybranej skupine 30 dobrovoľníkov, ktorí mali záujem aj o zníženie svojej telesnej hmotnosti. Testy realizovali pracovníci Štátneho zdravotného ústavu pod vedením MUDr. Tesára, ktorý je aj vedúcim Poradne zdravia vo Zvolene. Dobrými výsledkami vstupných testov boli veľmi milo prekvapení, ale to nebolo nič v porovaní s úžasom, ktorí prežili pri výstupných testoch! Všetky ukazovatele sa pozitívne upravili na dôkaz toho, že už za päť dní pri pri aplikovaní programu NEW START vrátane bezcholesterolovej stravy nastupujú evidentné zmeny k lepšiemu!
Výborne nám tentoraz varil kolektív hotela Hydrostav, na čom má zásluhu nielen šikovný šéfkuchár, ale aj prevádzkarka p. Evka Stanková. Svoj krst ohňom pri príprave špecifických jedál zvládli na výbornú. Je povzbudzujúce vedieť, že v hoteli Hydrostav môžu návštevníci Nízkych Tatier dostať aj skutočne plnohodnotnú chutnú stravu.

Program tábora bol v princípe klasický, počnúc rozcvičkou až po večerné Dôverné hovory. Naše poďakovanie patrí všetkých, ktorí svojim dielom prispeli k zdravému priebehu tábora, či už to bola stále usmiata MUDr. Janka Nosková, veselý Jožko Kučera s rannými zamysleniami, šarmantná cvičiteľka Judka Jurdová, vynikajúca lektorka Martuška Siváková, ktorá spolu so svojím manželom Patrikom viedla Minikurz varenia, Katka Mrázová - výborná cvičiteľka aerobiku, aj slovensky hovoriaca Pražáčka Danka Horeličanová v kurze masáží a hydroterapie, pani docentka Olinka Šimová, ktorá sa ochotne a s láskou venuje tým, ktorým žartovne povedané život vyráža dych, známy slovenský ornitológ a ochranca prírody Ing. Mário Kern so svojím seriálom o nádhernom vtáčom bohatstve slovenských lesov, lúk a strání atď. V piatok si mohli účastníci vypočuť Večer poézie z tvorby M. Rúfusa a M. Jurču, popretkávanú krásnymi kresťanskými piesňami, aj piesňami z vlastnej tvorby v podaní bratov Janka a Bohuša Kernovcov. Na záver pobytu nás navštívila Jej Výsosť kráľovná Krpulinda s Kráľom Krpúľom, dvorným šašom a trubačom, ktorí chceli vedieť, čo sa deje v ich panstve Krpáčovo. Účastníci ich milo pripravili osobnou angažovanosťou na spoločenskom večernom gala programe, v ktorom okrem iných excelovala úžasná pani Brlajová.

Nuž a čo povedať na záver? Pekné slnečné počasie nám prialo na rôzne športové a oddychové aktivity. Sme radi, že všetci účastníci odchádzali domov naštartovaní skvalitňovať svoj každodenný životný štýl podľa poznaného a prežitého. Ktosi múdry raz povedal: Ovocie dozrieva vďaka slnku, ľudia dozrievajú vďaka láske. Vďaka vytvorenej nádhernej atmosfére lásky dozrelo v mnohých rozhodnutie navštevovať kluby zdravia. A to nielen sami, ale mnohí aj so svojimi známymi či príbuznými. Dojemná bola rozlúčka s najstarším účastníkom tohtoročného tábora p. Čižmárom, ktorý sa na tábore dožil svojich 91 rokov. Napriek svojmu veku sviežo vyzerajúci a srdcom stále mladý odchádzal so slovami: Ja si vás určite nájdem - aj na budúci rok!

Katarína Kernová


Začiatok dňa s rozcvičkou

Cvičia mladí aj mladší

Ranné zamyslenie pred raňajkami

 Prednáška o životnom štýle
 Prednáška o vzťahoch

Kurz varenia

Aerobik (cvičme v rytme)

Športy (volejbal)
Dôverné hovoryFoto zo záverečného večera

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.