Letný tábor zdravia 2008 - Belušské Slatiny

| 30. 07. 2008 |

«Späť

"Chceš žiť intenzívne? Intenzívny život nie je uponáhľaný život, každodenné štvanie, ustavične pod tlakom, stále stovky súrnych vecí. Chceš všetko vedieť, všetko zažiť, pri všetkom byť - aby si utŕžil žalúdočné vredy alebo infarkt? Zájdi si do lesa! Ľahni si pod strom, strč si do úst steblo trávy a vychutnaj slastné ničnerobenie. Vtedy ti zídu na um tie najlepšie myšlienky a najkrajšie sny. Vtedy zmiznú problémy, ktoré ukrývaš za svojimi stenami. Zájdi si do lesa! Prečistí sa ti hlava, upokojí duša a srdce. Azda mi povieš: Kiež by som len mohol! A ja ti odpoviem: Veď si už na ceste!"

Tieto slová z pera Phila Bosmansa pod názvom „Nezabúdaj na radosť" krásne zapadajú do spomienok na tohtoročný Letný tábor zdravia. Organizátori a tím lektorov túžili po jednom: aby si účastníci skutočne vychutnali program NEW START v celej jeho komplexnosti.
Tábor sa uskutočnil v peknom prostredí Belušských Slatín v Centre vzdelávania Slovenskej pošty. Zmodernizované interiéry objektu boli na úrovni hotela a veľmi dobre sa v ňom cítili jednotlivci i celé rodiny. Počet účastníkov v tomto roku presiahol stovku a tak príležitostí na nadväzovanie pekných medziľudských vzťahov bolo stále dosť. Už pri rannej rozcvičke, na ktorú boli denne pozývaní, sa o príjemnú atmosféru starala aj šarmantná cvičiteľka, profesorka Jutka Jurdová. Čas jej ani vo vysokom veku v žiadnom prípade neubral na elegancii a osobnom šarme. Toto pozvanie denne prijímalo nekoľko desiatok účastníkov. Stuhnuté kĺby si rozhýbavali na rosou zvlaženej lúke pri príjemne zurčiacom potôčiku. A aby cvičenie nebolo také monotónne, spontánne si k radosti z pohybu pomáhali spevom slovenských ľudových piesní.

Po rozcvičke sa mohli hostia započúvať do ranného zamyslenia pod vedením lektora Jožka Kučeru. Hlboké myšlienky, obohacujúce duševný život človeka, originálne spestroval vtipmi. Tými aj v priebehu dňa obšťastňoval ľudí, ako sa len dalo. Jednoducho, humor je stále korením zdravého života.

Po raňajkách sa od deviatej hodiny začali prednášky v kontexte nosného programu našej neziskovej organizácie. „Dynamický život" pútavo prednášal náš hosť z Českej republiky Ing. Robert Žižka, ktorý je zároveň šéfredaktorom časopisu Prameny zdraví. Kvalitu tohto mesačníka poznajú aj čitatelia u nás a počet jeho odberateľov sa rozšíril aj vďaka tejto akcii.
Druhou v poradí bola oblasť duševného zdravia, ktorú prednášal Mgr. Bohumil Kern. Názov „Neposlušné emócie" napovedá, že život prináša dobré i zlé a je dobré vedieť, ako zvládať každodenné situácie a nestratiť pri tom radosť zo života.
Tretím blokom prednášok bol minikurz varenia pod názvom „Ako chutí zdravie".

Tak ubiehali dopoludnia, a po nich nasledoval vždy veľmi chutný obed. Inak to ani nemohlo byť, keď stravu mala na starosti milá Tonka Činčuriaková! Pôsobila ako odborný dohľad a zároveň ako kolegyňa kolektívu kuchárok, ktoré sa pod je vedením od predošlého tábora naučili pripravovať mnoho nových zdravých jedál.

Od 16. do 18. hodiny si mohli účastníci vybrať rôzne voľnočasové aktivity, ako napr. kúpanie v hotelovom bazéne, masáže, turistiku, tenis, volejbal. Mnohí z nich si nazbierali hríby v okolí hotela a tešili sa, že budú mať čo dať do vianočnej kapustnice. Na hodvábnych šatkách vznikali krásne batikované vzory. Vlastnoručné výtvory si mohli účastníci odniesť pre svoju vlastnú potrebu alebo nimi urobili radosť svojim drahým.

Po večeri o ôsmej hodine nasledovali „Veľmi dôverné rozhovory" o láske, odpustení a tolerancii v rámci kresťanských princípov. Tento cyklus viedol vedúci tábora B.Th. Bohumil Kern. Veľká návštevnosť aj tejto ponúkanej aktivity svedčí o tom, že ľudia stále túžia žiť zmysluplným a šťastným životom, aby po nich zostali originálne stopy lásky a ľudskosti.

Samozrejme, že ani na tohtoročnom tábore nechýbal karneval pre deti s krásnou princeznou a ochutnávka produktov firmy AlfaBio z Banskej Bystrice. Aj ponuka kníh v rámci nosného programu NEW START bola príjemným spestrením táborového diania.

Čas je neúprosný a zostali už len spomienky. Reakcie účastníkov nasvedčujú, že sú pekné. Domov sa vracali odhodlaní šíriť všetko to dobré, čo na tábore spoznali a prežili. Za tento výsledok ďakujeme v prvom rade milému Bohu, ale aj všetkým tým, ktorí k úspešnej realizácii tejto obľúbenej aktivite pridali nielen pomocnú ruku, ale hlavne celé svoje srdce. Naše poďakovanie patrí milým manželom Karenovým, ktorí boli v neustálom pracovnom nasadení ako dobrí správcovia, Emke Drgoňovej a jej mladým pomocníkom z Topoľčian pri aktivitách s deťmi, Adine a Rut Knapekovým za ich perfektné vedenie arteterapie, MUDr. Janke Noskovej, ako aj milej pani Olinke Šimovej, CsC., ktorá vo svojom vysokom veku stále demonštruje krásu tela, ducha i duše. Vlastne, vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste nás poctili svojou dôverou a prišli ste si na celý týždeň vychutnať komplexný program NEW START spolu s nami.
Začínala som slovami Phila Bosmansa, a nimi tieto spomienky na LTZ 2008 aj ukončím:

„Musíme spolu žiť. Mladí ľudia spolu so starými.
Západ s Východom, Sever s Juhom.
Kresťania spolu s nekresťanmi, veriaci spolu s neveriacimi.
Už žiadne múry, žiadne hranice medzi národy, rasy, kmene, jazyky.
Žiť spolu v zdravom duchu, v duchu lásky, v duchu Božom.
Ovocie tohto ducha je: radosť, pokoj, dobromyseľnosť,
vzájomná žičlivosť, optimizmus."


Toto boli, sú a i naďalej budú hlavné ciele našich aktivít.

(Bc. K. Kernová - hlavná koordinátorka OZ ŽaZ)

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.