Letný tábor zdravia Chorvátsko – Gradac 2019

| 18. 02. 2019 |

«Späť

Ďakujeme za váš záujem, kapacita LTZ je už naplnená.
Ak by ste mali záujem aj o termín od 13. do 21. 06. 2019 za ceny o 20 € nižšie, kontaktujte nás, v prípade dostatočného záujmu by sme uskutočnili aj tento turnus.

Srdečne vás pozývame na Letný tábor zdravia do Chorvátska (Gradac), kde môžete prežiť príjemné i užitočné chvíle zamerané na zdravý životný štýl vo všetkých jeho oblastiach.

Základné informácie:

 • Termín: 20. – 28. 06. 2019
 • Ubytovanie: apartmány MIA a Stipič, asi 200 m od pláže a centra Gradacu, viac informácií o ubytovaní vrátane fotogalérie.
 • Ceny:
   
  • dospelí: 296.- €
   
  • od 12 do (nedovŕšených) 18 rokov: 292,50 €
   
  • od 6 do (nedovŕšených) 12 rokov: 274.- €
   
  • od 3 do (nedovŕšených) 6 rokov: 264.- €
   
  • do (nedovŕšených) 3 rokov: 90.- € (bez nároku na vlastné lôžko a stravu, iba doprava)
 • V cene je zahrnuté: doprava autobusom, ubytovanie, polpenzia, program, služby delegáta, pobytová taxa, poistenie CK proti insolventnosti.
 • Doprava: Odchod tam 20. 06. 2019 (štvrtok) vo večerných hodinách, odchod späť 28. 06. 2019 (piatok) v raňajších hodinách, príchod na Slovensko večer. Trasa cez Bratislavu, ostatné miesta odchodu (podľa prevažujúcich bydlísk účastníkov) a presné časy budú včas oznámené.
 • Strava: plolpenzia, lakto-ovo-vegetariánska strava.
 • V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie (KOOPERATIVA poisťovňa, a. s), možnosť doobjednať:
   
  • 14,40 € dieťa a študent do 26 r., 18.- € dospelá osoba, 36.- € dospelá osoba od 70 r. (poistenie zahŕňa aj čiastočné uhradenie storno poplatku pri neúčasti zo zdravotných dôvodov)
   
  • alebo si vybaviť vlastné cestovné poistenie (poistenie nie je povinné, ale je odporúčané).
 • Program: prednáškové a praktické aktivity programu NEW START (prednášky pre zdravie tela, duševné zdravie i zdravie vzťahov, kúpanie a plávanie v mori, cvičenie, turistika, merania, testy, výlety, večerné hovory na duchovnú tému, spoločenský program atď.).
 • Ubytovanie, stravu a dopravu zabezpečuje CK Piešťany-tour, s. r. o.
 • Program a organizáciu zabezpečuje Občianske združenie Život a zdravie
 • V prípade dostatočného záujmu je možné uskutočniť ešte jeden turnus od 13. 06 do 21. 06. 2019 za ceny o 20 € nižšie.

Prihlášky posielajte najneskôr do 20. 04. 2019 na adresu:

Pri prihlásení je potrebné zaplatiť zálohu 100.- € (deti do 3 rokov 50.- €) za osobu na účet:
IBAN SK82 5200 0000 0000 0096 3536 (OTP Banka Slovensko, a. s.; účet OZ Život a zdravie), variabilný symbol 201907,
do poznámky uveďte „LTZ Priezvisko" (napr. LTZ Novota).

Ďalšie informácie nájdete na prihláške:
(odporúčame použiť prihlášku vhodnú na vyplnenie v počítači a poslať ju emailom)

Kapacita je obmedzená (max. 50 účastníkov).

Tešíme sa na stretnutie s vami.
lektori OZ Život a zdravie

Kontakt: novota@zivotazdravie.sk; +421 (0)915 276 958

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.