Neodfajčite im detstvo

| 17. 10. 2011 |

«Späť

V rámci aktivity „Týždeň proti rakovine" (17. - 21. októbra) spúšťa Liga proti rakovine kampaň zameranú proti fajčeniu i pasívnemu fajčeniu s názvom:

Neodfajčite im detstvo!

"Pasívne fajčenie je takmer rovnako škodlivé ako aktívne fajčenie. O čo viac je tento fakt závažný, ak aktívnymi fajčiarmi sú rodičia a nechcene pasívnymi fajčiarmi neustále vystavovanými škodlivému dymu sa stávajú deti."
Viac o aktivitách Ligy proti rakovine sa dozviete na stránke www.lpr.sk

Video ku kampani: www.youtube.com

Prednášku o fajčení nie z "druhej" ale dokonca z "tretej ruky" si môžete vypočuť tu.
(prednáša MUDr. Peter Pribiš, Dr.P.H. Vyštudoval odbor „Všeobecné lekárstvo" na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a absolvoval School of Public Health na Loma Linda University v Kalifornii, odbor „Výživa a preventívna medicína". V súčasnej dobe pôsobí na Andrews University v štáte Michigan ako profesor odboru „Výživa a zdravý životní štýl".)

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.