Ocenenie myšlienok súcitu a priateľstva

| 15. 05. 2012 |

«Späť

„Vďaka a uznanie za podporu myšlienok súcitu, priateľstva a významný prínos k popularizácii vegetariánstva ako zdravého životného štýlu"

takto znie ocenenie, ktoré prevzali zástupcovia OZ Život a zdravie MUDr. Janka Nosková (predsedníčka), Bohumil Kern (tajomník) a Mgr. Katarína Kernová (programová manažérka) na "Martinskom Stredoeurópskom vegetariánskom plese" 12. mája 2012, ktorý organizovalo občianske združenie Joga v dennom živote v spolupráci s martinskou radnicou a Kanceláriou Zdravé mesto Martin. Je to vyjadrenie uznania občianskemu združeniu Život a zdravie a jeho lektorom za prácu pre spoločnosť.

Vedenie ŽaZ týmto ďakuje všetkým svojim lektorom za obetavú prácu a voľný čas, ktorý venovali zlepšeniu kvality života svojim spoluobčanom.

Občianske združenie Život a zdravie vníma ako najvyššiu hodnotu vzťahy. Preto si obzvlášť vážime ocenenie nielen za šírenie zdravého životného štýlu, ale aj „myšlienok súcitu a priateľstva".

Ocenenie na stiahnutie

 (vedenie ŽaZ)
  

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.