PF 2012

| 27. 12. 2011 |

«Späť

Ďakujeme Vám za účasť na našich aktivitách v roku 2011. Vážime si stretnutí s Vami.


V zmysle definície zdravia podľa WHO, že zdravie je viac ako len neprítomnosť choroby, Vám želáme v novom roku 2012, aby ste boli zdraví nielen podľa hodnôt výsledkov lekárskych vyšetrení, ale predovšetkým, aby ste prežívali zdravé naplňujúce vzťahy vo Vašich rodinách, s vašimi blízkymi, priateľmi, na pracovisku, kdekoľvek... Aby ste mali zdravý postoj i k sebe samému a vo svojom živote prežívali dotyky Lásky, ktorá presahuje všetko okolo nás.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v roku 2012.

Vaši lektori Občianskeho združenia Život a zdravie

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.