Čo majú spoločné tofu, vzduchové filtre a OZ Život a zdravie?

| 25. 03. 2015 |

«Späť

Švédska firma Camfil Group je poprednou svetovou spoločnosťou zaoberajúcou sa rozvojom a výrobou vzduchových filtrov a riešení na čistenie vzduchu. Okrem hlavného poslania spoločnosť podporuje aj rôzne aktivity zamerané na ekológiu, zdravie, zdravú výživu a zdravý životný štýl, dobrovoľné darcovstvo krvi a iné projekty so sociálnymi a environmentálnymi aspektmi.

V rámci týždňa Camfil Cairing mal v slovenskej prevádzke Levice 18. marca už druhý krát prednášku s ochutnávkou pre vyše 100 zamestnancov aj lektor OZ Život a zdravie Jaromír Novota. Téma bola prevencia rakoviny. Výrobky na ochutnávku v podobe tofu a nátierok z tofu poskytla aj firma Alfa Bio (Lunter), ktorá sa stala víťazom ceny Via Bona Slovakia v kategórii zodpovedná stredná firma za rok 2014.

Camfil aj Alfa Bio sú spoločnosti, ktorým okrem svojho hlavného výrobného zamerania nie je ľahostajný život okolo nás, životné prostredie a zdravie ľudí. Každá svojim spôsobom podporuje aj propagáciu zdravého životného štýlu, ktorý môže významne znížiť riziko civilizačných ochorení. A to je aj poslaním Občianskeho združenia Život a zdravie.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.