Pokoj pre náš nepokoj!

| 15. 08. 2015 |

«Späť

Syndróm vyhorenia je realita, ktorá sa zdá byť súčasťou moderného životného štýlu. Napriek tomu je možné tomuto akútnemu problému úplne predchádzať. Zopár jednoduchých opatrení nám môže pomôcť sa mu vyhnúť. Ak je to možné, doprajme si pravidelné prestávky, a to každé dve hodiny. Toto zvýši našu výkonnosť. Dodržujme pravidelný spánkový režim v trvaní 7-8 hodín denne, vyhýbajme sa stresu, hádkam a bohatým jedlám pred večerným spánkom. Jeden deň v týždni je dar času pre budovanie vzťahov s našimi blížnymi a Bohom. Vychutnajme si tento každotýždenný odpočinok. Doprajme si tiež čas na pravidelnú dovolenku na miestach, kde nie sme k zastihnutiu a kde si môžeme "dobiť batérie." Vedome si plánujme čas pre regeneráciu a odpočinok. Takto budeme môcť zvládnuť výzvy a dlhodobo im čeliť.

Raz sa jeden muž prizeral tomu, ako sa kráľ hrá s kuraťom. Prekvapený človek sa kráľa spýtal, či nemá nič dôležitejšie na práci. "Človek nemôže stále robiť dôležité veci." odvetil kráľ. "Len vtedy, keď sa z času na čas venujem zdanlivo nevýznamným veciam, som schopný robiť aj dôležité veci."

Ak chceme predchádzať syndrómu vyhorenia, je nevyhnutné uvedomiť si dôležitosť odpočinku a regenerácie. Pravidelné prestávky znižujú pocit únavy a zvyšujú efektivitu. Doprajme si čas na fyzickú aktivitu a pitie čistej vody. Vedome si naplánujme prestávky.

Dodržujme ticho večerného času. Svetlá a obrazovky nás okrádajú o náš nočný odpočinok. Správny spánok zvyšuje kvalitu života a pomáha predchádzať ochoreniam. Dodržujme pravidelný režim spánku a počas neho pokojne odpočívajme.

Tešme sa na víkend! Sám Stvoriteľ si siedmy deň pri stvorení odpočinul a aj nám daruje každý týždeň 24 hodín pre odpočinok tela, mysle a duše. Venujme čas budovaniu vzťahov a láske.

A nezabúdajme "vypnúť". Navodzujme si pravidelne "dovolenkový efekt", ktorý je charakteristický prerušením práce, zmenou miesta a časom vyhradeným pre nás a našich milých. Schopnosť "vypnúť" je kľúčom k regenerácii a prostriedkom pre mentálne a emocionálne odpútanie sa od stresov a tlakov života.

"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinúť" (Matúš 11:28). Ten pravý odpočinok je v milosti Ježiša Krista. On si praje, aby náš život mal optimálnu kvalitu.

Dr. Christoph Bornand, zubný lekár, Küttigen, Švajčiarsko

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.