Emocionálne zdravie - školenie s Loma Linda univerzitou 2015

| 28. 04. 2015 |

«Späť

V dňoch 21. až 24. mája 2015 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční 1. časť školenia v kategórii „Duševné zdravie" na tému: „Emocionálne zdravie". Odborným garantom školenia je Loma Linda University a povedie ho Craig Jackson, MSW, JD, School of Allied Health Professions, Loma Linda, ktorý navštívi Slovensko už tretíkrát.
Školenia sa zúčastnia aj českí lektori zo Život a zdraví, z. s.

Orientačný obsah školenia:
- Zvládanie stresu a hnevu, ako zvládnuť vlastnú reakciu v strese a hneve.
- Zásady zdravej komunikácie, ohodnotenie vlastnej komunikácie, komunikačné návyky z detstva, dysfunkčné vzorce, role, pravidlá v domácnosti, ako ma ovplyvnili.
- Zmeny v puberte, dozrievanie a úlohy, ktoré má jedinec zvládnuť. Ako som v puberte zvládol situáciu doma, moje silné stránky.

- Emočné zdravie, ako zvládnuť emočnú bolesť, spoluzávislosť, popretie.
a iné.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.