Školenie - príprava bezlepkových jedál september 2010

| 20. 10. 2010 |

«Späť

Druhá časť školenia lektorov OZ Život a Zdravie, ktorá sa konala 16. až 19. septembra 2010 v Liptovskom Mikuláši, sa vyznačovala veľkou pestrosťou či už samotnými témami, počtom školiteľov i medzinárodným obsadením účastníkov školenia. Zastúpené boli 4 krajiny: Slovensko, Česko, Poľsko a USA. Okrem pokračovania témy z 1. časti školenia - „Príprava bezlepkových jedál", bola táto časť obohatená o tému „Medzinárodná kuchyňa" a prednášky na tému „Obezita a chudnutie".

Školenie viedol opäť prof. Bert Connell, PhD., riaditeľ Oddelenia výživy a dietetiky Fakulty verejného zdravotníctva univerzity Loma Linda University (California, USA). Študentky posledného ročníka dietológie Loma Linda University: Sahar Rahimi a Kyndra Pedrino sa venovali „Poradenstvu pri bezlepkovej diéte" a to nielen teoreticky, ale i názornými ukážkami dialógov medzi poradcom a klientom.

Teória sa striedala s praxou, šéfkuchár Loma Linda University Cory Gheen predviedol lektorov takmer po všetkých kontinentoch a v skratke oboznámil so špecifikami výživy jednotlivých oblasti sveta. Nechýbali ani konkrétne ukážky prípravy či už bezlepkových jedál alebo špecialít medzinárodnej kuchyne, ktoré mohli účastníci školenia aj ochutnať. Pri príprave jedál mu asistoval Roman Uhrin, ktorý je na Slovenku i v Čechách známy ako výborný kuchár i prednášateľ v oblasti zdravého životného štýlu a výživy. Jedna z jeho kníh: „Zdravá kuchyňa v praxi - 250 receptov bez cholesterolu" sa už môže zaradiť medzi klasiky zdravých kuchárskych kníh.

Ako vždy sa lektori podelili navzájom aj so svojimi skúsenosťami z práce a tak mohli jedni druhých obohatiť, motivovať i povzbudiť. Či už to boli skúseností z veľkých výstav zdravia vo veľkých mestách so stovkami účastníkov alebo skúseností z väčších ale i menších klubov zdravia, vždy mali jedno spoločné - úmysel pomôcť ľuďom okolo nás žiť zdravším, zmysluplnejším a šťastnejším životom.

Predsedkyňa OZ Život a Zdravie MUDr. Janka Nosková a koordinátor výučby pre OZ Život a Zdravie Mgr. Bohumil Kern zabezpečovali okrem iného preklad materiálov i prednášok z angličtiny do slovenčiny.

Hostia z USA dostali malé pozornosti: knihy o krásach Slovenska v angličtine a tiež tričká s mapou Slovenska. Takto môžu aspoň na fotografiách spoznať ďalšie nádherné miesta Slovenska, ktoré ešte nestihli navštíviť.

Lektori, ktorí splnili podmienky, dostávali tiež certifikáty o absolvovaní výuky v špecializácii: „Nutrition - Výživa & Food Preparation - Príprava Jedál", ktoré im za Loma Linda University odovzdal prof. Bert Connell.

Na záver školenia absolvovali lektori test a tiež odovzdávali úlohy zadané na minulom školení. Všetci však odchádzali s hlavnou, dôležitou i krásnou úlohou v srdci: podeliť sa so všetkým, čo na školení načerpali, s ďalšími ľuďmi vo svojom okolí.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.