Skončil Letný tábor zdravia 2011

| 02. 08. 2011 |

«Späť

Zdravý životný štýl môže byť aj váš šťastný životný štýl - asi tak by sa dalo zhrnúť poslanie letného tábora zdravia, ktorý sa tento krát uskutočnil v Ružomberku v rekreačnej oblasti Hrabovo.

I keď počasie nebolo vždy ideálne, znova sa potvrdila jedna z viacerých výhod LTZ - napriek nie vždy vydarenému počasiu, sa účastníci nenudili a zrejme nikoho nenapadne povedať: nevyšlo nám počasie - nevyšla nám dovolenka. Kopec zaujímavých a užitočných aktivít spolu s dobrou náladou, atmosférou lásky a budovania vzťahov, zohrievali srdcia všetkých zúčastnených, napriek teplotám vonku, ktoré nedosahovali hodnoty typické pre toto ročné obdobie.

Hlavným prednášateľom bol MUDr. Peter Pribiš, Dr.P.H. Vyštudoval odbor „Všeobecné lekárstvo" na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a absolvoval School of Public Health na Loma Linda University v Kalifornii, odbor „Výživa a preventívna medicína". V súčasnej dobe pôsobí na Andrews University v štáte Michigan ako profesor odboru „Výživa a zdravý životní štýl". Vo svojom výskume sa zameriava na oblasť zdravého životného štýlu, dlhovekosť, omega-3 nenasýtené mastné kyseliny a význam orechov vo výžive. Je spoluautorom knihy o zdravom životnom štýle "Dynamický život". Výhodou bolo, že i keď profesor bol z americkej univerzity, nebolo treba tlmočníka, pretože Dr. Pribiš je pôvodom Slovák. Všetkých si získal nielen svojou odbornosťou, ale i ľudskosťou, skromnosťou a zmyslom pre humor.
Medzi témy jeho prednášok patrili: „Fajčenie z tretej ruky". „Sója - liek alebo jed?" „Pozitívny vplyv viery (duchovnosti) na zdravie človeka z vedeckého pohľadu". „Rakovina a životný štýl" a iné. Nechýbala ani obľúbená téma profesora: „Orechy". V súčasnosti bude práve publikovaná jeho najnovšia štúdia, v ktorej sa potvrdil pozitívny vplyv vlašských orechov na zlepšenie kritického zmýšľania (nie kritiky voči iným :-), ale schopnosti rozhodovania sa, rozlišovania medzi „dobrým" a „zlým").

Doobeda, v čase prednášok pre dospelých, previedol deti krajinou zdravia „Filipko" (bábka - hlavná postava zo série kníh pre deti „Filipove dobrodružstvá"). Spolu s lektorkou Ing. Natáliou Butalovou učil deti o zdraví v medziľudských vzťahoch. MUDr. Janka Nosková (predsedkyňa OZ Život a Zdravie) názorným príkladom ukázala deťom zloženie rôznych farbených a sladených nápojov a zaujímavou formou ich motivovala pre výber zdravších nápojov, predovšetkým čistej vody. Deti sa tiež venovali rôznym tvorivým aktivitám - modelovaniu postavičiek, výrobe záložiek a zvieratiek z papiera atď. pod vedením lektoriek Rút a Adriany Knapekových. Z ich pomocou si poobede mohli vyrobiť tričká alebo šatky s vlastným motívom batikovaním a inými technikami aj dospelí.

Deti mohli znova zažiť aj obľúbený detský karneval so šašom a vílou Hrabulienkou, ktorú ale museli najskôr nájsť. Každá „maska" predviedla čo dokáže - básničku, pesničku, hádanku, tanec alebo aspoň úsmev - a bola odmenená malým darčekom.

Lektori Zlatica a Jaromír Novotoví sa snažili praktickým kurzom varenia ukázať neplatnosť tvrdenia, že čo je chutné, nie je zdravé a čo je zdravé, nie je chutné. Podľa ohlasov ochutnávajúcich sa im to aj úspešne darilo.

Okrem kurzu varenia a tvorivých prác sa poobede mohli všetci venovať pohybu či už výletmi do krásnej okolitej prírody alebo cvičením. Cvičenie viedla lektorka Mgr. Judita Jurdová, ktorá bola vždy dobre naladená na tú správnu nôtu pohody, pokoja a relaxu. Príjemnou atmosférou dokázala nakaziť alebo skôr „nadobriť" aj ostatných cvičiacich a tak im ukázala, že cvičenie a pohyb môžu byť príjemnou a radostnou súčasťou života.

Nechýbali ani spoločné výlety do Vlkolínca alebo prehliadka zaujímavostí mesta Ružomberok.

LTZ navštívil aj pravidelný čestný hosť MUDr. Milan Moskala, ktorí už niekoľko rokov žije v Bangladéši, kde sa venuje humanitnej pomoci. Svojou prácou na zubnej klinike i ošetrením v teréne, zakladaním škôl, zdravotnou osvetou i inými spôsobmi aspoň čiastočne zmierňuje utrpenie a biedu obyvateľov Bangladéša. Pod dojmami jeho rozprávania a ilustrácii z tejto chudobnej krajiny si mnohí uvedomili, že napriek problémom, ktoré nás trápia v našej krajine, máme tak veľa bohatstva a možností. Z iniciatívy MUDr. Moskalu vznikol aj projekt pomoci deťom BanglaKids.

Večery boli venované 8. bodu programu New Start - „Dôvere". Vedúci tábora Bohumil Kern krásnymi zamysleniami inšpirovanými knihou kníh (Bibliou) ukazoval na hodnoty presahujúce tento život a svet.

Vyvrcholením bol sobotný spoločenský večer, v ktorom program tvorili samotní účastníci tábora zdravia. Aj na ňom sa ukázalo, že priateľstvo, láska, zmysluplné vzťahy - to sú tí najlepší partneri pre zdravie. Ak je zdravie v ich službách, stáva sa zdravý životný štýl naozaj šťastným životným štýlom. S týmto posolstvom v podvedomí sa účastníci rozišli do svojich domovov, aby pokračovali vo svojom zdravom - šťastnom - životnom štýle a boli pomocou pre zdravie a šťastie i mnohých ďalších.

 (J.N.)

Video reportáž z LTZ v Mestskej televízii Ružomberok

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.