Skončilo sa školenie "Závislosti" v Liptovskom Mikuláši

| 19. 09. 2011 |

«Späť

Skončila sa 2. časť školenia v kategórii „Duševné zdravie" zameraného na závislosti, ktoré sa konalo od 14. do 18. septembra 2011 v Liptovskom Mikuláši. Školenia sa zúčastnilo takmer 100 lektorov Občianskeho združenia Život a zdravie (v ČR Život a zdraví) zo Slovenska i z Čiech.

Hlavným prednášateľom bol Craig Jackson, MSW, JD, School of Allied Health Professions, Loma Linda University, California. Venoval sa prevencii závislostí u detí, rizikovým i ochranným faktorom v rodinách, prehľadu rizík spojených s rôznym obdobím života u detí a dospievajúcich. Hovoril o rôznych druhoch závislostí dospelých, o prevencii i liečbe. Popísal charakteristiky rôznych druhov skupín, ktoré pomáhajú pri prekonávaní závislostí. Vďaka svojej odbornosti i bohatým praktickým skúsenostiam mohol odpovedať na mnohé otázky lektorov zo života. Tiež zopakoval dôležitosť a význam podporných skupín a „12 krokov" pri liečbe závislostí, ktorým sa viac venoval v prvej časti školenia (v apríli 2011).

Jeden deň mali lektori možnosť prakticky sa viac venovať „12 krokom", v spolupráci s Bc. Jánom Gadušom.

Podľa ohlasov zúčastnených lektorov patrilo tohtoročné školenie medzi najoslovujúcejšie a najužitočnejšie. Najviac sa dotýkalo osobne aj samotných lektorov, pretože závislosti, to nie sú iba alkoholizmus, drogy a pod., ale súvisia aj s každodennými nesprávnymi návykmi, ktoré môžu znižovať kvalitu života i zdravia. A tak aj samotní lektori boli motivovaní k lepším rozhodnutiam a k užitočným zmenám návykov, aby tak mohli viac prežívať plnšie vzťahy vo svojich rodinách, boli užitočnejší pre spoločnosť, v ktorej žijú a sami prežívali väčšiu radosť so skutočnej vnútornej slobody života bez závislostí.

Užitočné odkazy:

Anonymní alkoholici: www.alkoholici-anonymni.sk

Skupiny Al-Anon (spoločenstvo príbuzných a priateľov alkoholikov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby si tak riešili svoj spoločný problém....): www.alanonslovensko.sk

Spoločenstvo CoDA na Slovensku (Co-Dependents Anonymous je spoločenstvo žien a mužov, ktorých spoločným cieľom je získať zdravé vzťahy...): http://skupinacoda.blogspot.com/

Stránka o spoluzávisloti: http://spoluzavislost.sk/

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.