Volejbalový turnaj TOFU CUP 2014

| 05. 10. 2014 |

«Späť

Milí športoví priatelia,
srdečne Vás pozývame na 4. ročník volejbalového turnaja TOFU CUP, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 16. novembra 2014 na Základnej škole, ul. Energetikov v Prievidzi.

Záštitu nad turnajom prevzala firma Alfa Bio s.r.o., Banská Bystrica - slovenský výrobca tofu a sójových výrobkov a
Kern Services, s.r.o. - preklady a tlmočenie.

Vaše zmiešané volejbalové družstvá (maximálne 2 muži v každom družstve) nahláste, prosím, písomne najneskôr do 30. októbra 2014 na adresu:
Občianske združenie Život a zdravie
Tolstého 3/1

971 01 Prievidza
alebo email: kkernova@klubyzdravia.sk

Nakoľko sa jedná o turnaj rekreačných volejbalistov, prosíme, aby zúčastnení hráči a hráčky neboli registrovaní súťažne hrajúci volejbalisti.
Turnaj bude prebiehať v 2 telocvičniach od 9.00 hod. do 19.00 hod.
Registrácia družstiev bude od 8.00 do 8.45 hod.
Štartovné na 1 hráča: 2.- €
Výborné občerstvenie bude s láskou zabezpečené.
Tešíme sa na príjemne strávené športové zápolenie v zmysle hesla „Športom k zdraviu - spolu s tofu"

Za vedenie OZ ŽaZ
Mgr. Katarína Kernová - programová manažérka
Kontakt: 0907 035 153, 0905 323 628

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.