Prednáška OZ ŽaZ na nezvyčajnom mieste

| 11. 05. 2017 |

«Späť

Náš lektor navštívil 9. 3. 2017 menej zvyčajné miesto Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca. Prednáškou Žiť zdravo je príjemné - NEW START motivoval približne 150 mužov vo výkone trestu k novému štartu nielen v oblasti zdravia, ale i celkove vo svojom živote.
Želáme im, aby sa im tento štart podarilo urobiť už teraz a udržať aj po prepustení na slobodu.
Viac na odkaze: ÚVTOS Košice-Šaca

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.