Výročný seminár OZ Život a zdravie 2011

| 18. 11. 2011 |

«Späť

Výročný seminár OZ Život a zdravie 2011

16. a 17. novembra 2011 sa v Belušských Slatinách uskutočnil výročný seminár Občianskeho združenia Život a zdravie. Hlavnou náplňou bolo zhodnotenie aktivít za rok 2011, voľby na obsadenie funkcií vedenia OZ Život a zdravie, plány na rok 2012 a výmena skúsenosti lektorov.

V roku 2011 uskutočnilo občianske združenie Život a zdravie prostredníctvom svojich lektorov viac ako 140 stretnutí v kluboch zdravia, vyše 250 akcií pre základné a stredné školy, 5 víkendov zdravia, 9 výstav zdravia (Health Expo) a vyše 200 ďalších akcií pre širokú verejnosť. Aktivity boli zamerané na informácie a predovšetkým motiváciu v oblasti zdravého životného štýlu.
V spolupráci s Loma Linda University a českým Občanským sdružením Život a zdraví sa uskutočnili 2 časti školenia pre lektorov zameraného na prevenciu závislostí.

Obsadenie funkcií vo vedení OZ Život a zdravie odsúhlasené spoločným hlasovaním. Funkcie, stručný popis náplne a zvolení členovia výboru OZ Život a zdravie:

  • Predseda (zastupuje OZ Život a zdravie v jednaní s verejnosťou a odbornými organizáciami ): MUDr. Janka Nosková
  • Tajomník (zaisťuje organizačný chod OZ ŽaZ, koordinuje všetky aktivity ŽaZ, zvoláva jednanie výborov, pripravuje výročný seminár atď.): Bohumil Kern (st.)
  • Hospodár (vykonáva zúčtovanie jednotlivých akcii počas roku a pripravuje podklady na odovzdanie na koncoročné zúčtovanie): Juraj Karen
  • Vedúci odbornej sekcie (odpovedá na odborné otázky v styku s verejnosťou): MUDr. Janka Nosková
  • Vedúci školiacej sekcie (zaisťuje tematicky i odborne vzdelávanie lektorov): Mgr. Bohumil Kern (ml.)
  • Programový manažér (zaisťuje prednášky, navrhuje programy a semináre pre činnosť OZ Život a Zdravie atď.): Mgr. Katarína Kernová
  • Koordinátor Klubov zdravia (zaisťuje, motivuje a koordinuje činnosť KZ): Jaromír Novota
  • Projektový manažér (vypracováva, predkladá a zúčtováva za OZ ŽaZ projekty rôznym organizáciám): Ing. Anna Kreutziger
  • Ďalší členovia výboru: Jozef Kopilec, Mgr. Tatiana Karenová, Mgr. Katarína Mrázová