KZ Bratislava Petržalka 2018-II

| 24. 09. 2018 |

«Späť

Pozývame vás na prednášky, besedy, príjemné stretnutia s ochutnávkou zdravého jedla v klube zdravia Bratislava Petržalka:

02. 10. 2018 o 18.00 hod. (utorok)
Najnovšie poznatky o prevencii ochorení srdca

Prof. John Scharffenberg, MD, MPH (Loma Linda, USA)*

06. 11. 2018 o 18.00 hod. (utorok)
Uznanie a ocenenie ako základná hodnota pre človeka

Bc. Marek Riečan

11. 12. 2018 o 18.00 hod. (utorok)
To najdôležitejšie pre váš imunitný systém

Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie**

Kde: Wolkrova 4, Bratislava - Petržalka (zasadačka na prízemí), MHD zastávka Hálova

Kontakt: Mgr. Juraj Turóci, 0948 526 722

*Profesor John Scharffenberg, MD, MPH sa narodil v r. 1923 v Šanghaji v Číne. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Loma Linda University. Je živým príkladom životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Aktívnym životom motivuje iných, napriek tomu, že minulý rok oslávil už svoje deväťdesiate štvrté narodeniny.
Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraniční.

**Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.