Klub zdravia Brezno 2018/2019

| 06. 09. 2018 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie vás srdečne pozýva na 6. ročník cyklu prednášok o zdravom životnom štýle:

2018

19. 09. 2018 o 17.00 hod. (streda)
Sedem rizikových faktorov, ktoré skracujú život Slovákom

Profesor John Scharffenberg, MD, MPH, Loma Linda University, USA**

17. 10. 2018 o 17.00 hod. (streda)
NEW START v kocke

Oľga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka***, lektorka OZ Život a zdravie*

07. 11. 2018 o 17.00 hod. (streda)
Železo v strave (Prevencia anémie)

Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie*

12. 12. 2018 o 17.00 hod. (streda)
Pohánka a recepty z nej

RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka OZ Život a zdravie*

2019

16. 01. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Prestaň sa ľutovať, nenechaj sa ovládať, príjmi zmenu

Mgr. Karol Badinský

13. 02. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Odhaľ svoje limity, nauč sa povedať NIE, neboj sa rizika

Mgr. Karol Badinský

13. 03. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Záhradka bez chémie

Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., VŠ profesor

17. 04. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Moja hodnota

Daniel Komora

15. 05. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Bezlepková zdravá výživa

MUDr. Janka Nosková, MPH

Kde: Štúrova 19 (zelený dom), Brezno (vo dvore cez bránu pod schodmi vľavo)
Kontakt: Peter Kováčik 0903 390 890; Ivana Kováčiková 0903 061 397, ivanakovacikova@atlas.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (USA).

**Profesor John Scharffenberg, MD, MPH sa narodil v r. 1923 v Šanghaji v Číne. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Loma Linda University. Je živým príkladom životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Aktívnym životom motivuje iných, napriek tomu, že minulý rok oslávil už svoje deväťdesiate štvrté narodeniny.
Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraniční.

***Olga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka, je členkou Slovenskej únie karikaturistov a Klubu bratislavských karikaturistov. Svoje práce vystavovala na viacerých samostatných a mnohých kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Ostrave a Bratislave. V jej tvorbe nájdete predovšetkým témy ako medziľudské vzťahy, ale aj zdravý životný štýl. V Bratislave vyhrala prvé miesto v súťaži Plagát 2001 a v roku 2004 bola na Kremnických gagoch nominovaná na cenu Zlatý Gunár v kategórii Karikaturisti.
Ilustrovala tiež knihy: MUDr. I. Bukovský - Hľadá sa zdravý človek; E. Mühlan - Buď O.K. otec!; Petr Škrla - 101 příbehů a metafor z manažerské praxe a iné.
O. Pazerini zaradil Kornel Földvári vo svojej knihe „Päťadvadsať - Kniha o slovenskej karikatúre", ktorá sa venuje vývoju slovenskej karikatúry, medzi popredných slovenských karikaturistov (Viktor Kubal, Marián Vanek a ďalší) ako predstaviteľku mladšej generácie. 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.