KZ Kežmarok 2018-II

| 30. 09. 2018 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na vzdelávací cyklus programu NEW START
zameraný na prevenciu civilizačných ochorení a zdravý životný štýl.

prednášky ‒ diskusie, spoločenstvo, ochutnávky ‒ recepty

08. 10. 2018 o 17.00 hod.
Spánok brzda alebo plyn života?

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

29. 10. 2018 o 16.00 hod.
Alzheimerova choroba

Prof. John Scharffenberg, MD, MPH (Loma Linda University, USA)**

Denné centrum (klub dôchodcov), Martina Lányiho 3, Kežmarok

12. 11. 2018 o 17.00 hod.
Ako robiť v živote zmeny

Ing. Jozef Pist, lektor* OZ Život a zdravie

03. 12. 2018 o 17.00 hod.
Báječný život s pozitívnymi emóciami

Ing. Jozef Pist, lektor* OZ Život a zdravie

17. 12. 2018 o 17.00 hod.
Liečivá moc viery Bol som bezdomovcom
(video)
+ predvianočný minikurz varenia

Skutočný príbeh, video zo série „Príbehy písané životom".
(+ kurz varenia
Blanka Fuchsová, lektorka* OZ Život a zdravie)

Miesto: Hradné námestie č. 24 - prízemie, Kežmarok
kontakt: 0904 395 892
VSTUP VOĽNÝ!

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (USA).

**Profesor John Scharffenberg, MD, MPH sa narodil v r. 1923 v Šanghaji v Číne. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Loma Linda University. Je živým príkladom životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Aktívnym životom motivuje iných, napriek tomu, že minulý rok oslávil už svoje deväťdesiate štvrté narodeniny.
Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraniční.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.