Výživa a nástrahy internetu a masmédií

| 24. 03. 2016 |

«Späť

Srdečne vás pozývame na 9. ročník cyklu prednášok spojených s ochutnávkou zdravých jedál:

29. marec 2016 (utorok) o 17.00
Výživa a nástrahy internetu a masmédií

Jaromír Novota, lektor a koordinátor klubov zdravia OZ Život a zdravie*

  • Keď nadpis predáva
  • Rôzna motivácia písania článkov o zdraví
  • Čo je hoax
  • Prečo je toľko protirečení
  • ...

Kde: Bezbariérová bytovka, Škultétyho 12, Rimavská Sobota (vchod od parkoviska)
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Kontakt: 0904 933 042; gondorova@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.