Klub zdravia Rimavská Sobota 2019

| 15. 08. 2019 |

«Späť

OZ Život a zdravie v spolupráci s projektom Betesda vás pozýva na prednášky klubu zdravia Rimavská Sobota:

11. 09. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Všetko s mierou. Ale s akou?

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

09. 10. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Prirodzená úrodnosť pôdy

Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., VŠ učiteľ

13. 11. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Vitamín D ako ho nepoznáme

RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka* OZ Život a zdravie

11. 12. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Vplyv života na hormonálnu rovnováhu

Alžbeta Sopóciová, lektorka* OZ Život a zdravie

Kde: Centrum voľného času Relax, SNP 9, Rimavská Sobota (v dvore, 2. dvere vpravo)

Vstup voľný.
Kontakt: Ing. Henrieta Göndörová, gondorova@zivotazdravie.sk, 0904 933 042

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.