Ako podporiť vývoj detského mozgu

| 22. 09. 2018 |

«Späť

Materské centrum Nevedko a Občianske združenie Život a zdravie vás pozývajú na prednášky na tému:

Ako podporiť vývoj detského mozgu

25. 09. 2018 o 10.30 hod.
MUDr. Janka Nosková, MPH ‒ Výchova

Ako napomôcť vývoju mozgu rôznymi formami interakcie s dieťaťom.

09. 10. 2018 o 10.30 hod.
Prof. John Scharffenberg, MD, MPH (USA) ‒ Výživa

O potravinách, ktoré je potrebné zahrnúť do detského jedálnička tak, aby sme v ranom veku napomohli správnemu vývoju mozgu dieťaťa.

Po skončení prednášok bude nasledovať malé občerstvenie a diskusia.

Miesto: Materské centrum Nevedko, Björnsonov dom, Námestie Slobody 10, Ružomberok
Kontakt: MUDr. Janka Nosková, MPH 0905 709 531

Vstup voľný

MUDr. Janka Nosková, MPH je detská lekárka, ktorá sa venuje prevencii a zdravej výžive už 25 rokov. Ako predsedníčka OZ Život a zdravie prednáša o zdravej výžive po celom Slovensku pre verejnosť, školy, odborníkov a deti. Vychádza z najnovších vedeckých poznatkov, ktoré získava okrem iného aj v rámci spolupráce s Loma Linda Univerzitou (USA) a pri ochoreniach odporúča zmenu stravovania. Je spoluautorkou úspešného preventívneho programu pre deti Filipovi kamaráti.

Profesor John Scharffenberg, MD, MPH sa narodil v Šanghaji v roku 1923. Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde (USA) a hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia. Je známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraničí.


You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.