Najnovšie poznatky o prevencii ochorení srdca (KZ Trnava 2018-II)

| 12. 09. 2018 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie
vás pozýva na prednášky, besedy a príjemné stretnutia do Klubu zdravia Trnava:

01. 10. 2018 o 17.30 hod.
Najnovšie poznatky o prevencii ochorení srdca

prof. John Scharffenberg, MD, MPH (Loma Linda, USA)*

11. 10. 2018 o 17.30 hod.
Ako znížiť riziko rakoviny

prof. John Scharffenberg, MD, MPH (Loma Linda, USA)*

07. 11. 2018 o 17.30 hod.
Stratené umenie myslieť

Marta Královičová, lektorka Život a zdraví, z. s. (ČR)**

21. 11. 2018 o 17.30 hod.
Pohybová gramotnosť ako cesta k zdraviu

Mgr. Michal Rafajdus, PhD.

Miesto: bývalé Tatrasklo, 1. poschodie, Trhová 2, Trnava

Kontakt: 0904 318 576; martin.homisin@gmail.com

*Profesor John Scharffenberg, MD, MPH sa narodil v r. 1923 v Šanghaji v Číne. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Loma Linda University. Je živým príkladom životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Aktívnym životom motivuje iných, napriek tomu, že minulý rok oslávil už svoje deväťdesiate štvrté narodeniny.
Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraniční.

**Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (USA).

Program na stiahnutie

KZ TT 2018

 You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.