Päť jazykov lásky a ďalšie zaujímavé témy v KZ Žilina 2017

| 26. 01. 2017 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie, Klub zdravia Žilina, vás pozýva na prednášky z oblasti zdravého životného štýlu:

08. 02. 2017 o 17.00 hod.
Sladká choroba

Mgr. Jozef Kučera, lektor OZ ŽaZ*

22. 02. 2017 o 17.00 hod.
Šetri si svoje zdravie

Olga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka a knižná ilustrátorka**

08. 03. 2017 o 17.00 hod.
To najdôležitejšie pre váš imunitný systém

Jaromír Novota, lektor OZ ŽaZ*, koordinátor KZ

22. 03. 2017 o 17.00 hod.
Zdravý živý jogurt - domáca výroba

Mgr. Tatiana Bochničková

05. 04. 2017 o 17.00 hod.
Riešenie konfliktov

Bc. František Kolesár, lektor OZ ŽaZ*

19. 04. 2017 o 17.00 hod.
Päť jazykov lásky

Milan Uhrin, lektor OZ ŽaZ*

Kde: Makovického dom, Žilina, (Horný val 20)
Kontakt: Júlia Jasíková; email: julkajasikova@post.sk; tel. 0918 542 683

Vstup voľný

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

**Olga Pazerini sa narodila v Žiline. Vyštudovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor propagačné výstavníctvo. Pracovala ako výtvarníčka v Dome kultúry v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako výtvarníčka v slobodnom povolaní. Venuje sa karikatúre, knižnej ilustrácii a propagačnej grafike. Pracuje tiež ako lektorka v organizácii Život a zdravie, kde aj za pomoci svojich karikatúr prednáša dospelým, ale aj žiakom na školách a škôlkach o zdravom životnom štýle. Je členkou Slovenskej únie karikaturistov a Klubu bratislavských karikaturistov. Svoje práce vystavovala na viacerých samostatných a mnohých kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Ostrave a Bratislave.
Ilustrovala tiež knihy, napr.: MUDr. I. Bukovský - Hľadá sa zdravý človek; E. Mühlan - Buď O.K. otec!; Petr Škrla - 101 příbehů a metafor z manažerské praxe a iné.
O. Pazerini zaradil Kornel Földvári vo svojej knihe „Päťadvadsať - Kniha o slovenskej karikatúre", ktorá sa venuje vývoju slovenskej karikatúry, medzi popredných slovenských karikaturistov (Viktor Kubal, Marián Vanek a ďalší) ako predstaviteľku mladšej generácie.


You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.