Otoč loď skôr, než narazí do ľadovca

| 20. 03. 2016 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na pokračovanie 12. ročníka cyklu prednášok, besied a príjemných stretnutí:

23. marec 2016 o 17.00 (streda)
Otoč loď skôr, než narazí do ľadovca

Olga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka a lektorka OZ Život a zdravie*

Olga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka, je členkou Slovenskej únie karikaturistov a Klubu bratislavských karikaturistov. Svoje práce vystavovala na viacerých samostatných a mnohých kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Ostrave a Bratislave. V jej tvorbe nájdete predovšetkým témy ako medziľudské vzťahy, ale aj zdravý životný štýl. V Bratislave vyhrala prvé miesto v súťaži Plagát 2001 a v roku 2004 bola na Kremnických gagoch nominovaná na cenu Zlatý Gunár v kategórii Karikaturisti.
Ilustrovala tiež knihy: MUDr. I. Bukovský - Hľadá sa zdravý človek; E. Mühlan - Buď O.K. otec!; Petr Škrla - 101 příbehů a metafor z manažerské praxe a iné.
O. Pazerini zaradil Kornel Földvári vo svojej knihe „Päťadvadsať - Kniha o slovenskej karikatúre", ktorá sa venuje vývoju slovenskej karikatúry, medzi popredných slovenských karikaturistov (Viktor Kubal, Marián Vanek a ďalší) ako predstaviteľku mladšej generácie. 

6. apríl 2016 o 17.00 (streda)
Prevencia srdcovo-cievnych ochorení v roku 2016 - Zmenilo sa niečo?

Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie*

Ďalšie plánované stretnutie: 20. apríl 2016.

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).


You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.