Sýrski kresťania v juhovýchodnom Turecku

| 07. 02. 2016 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na pokračovanie 12. ročníka cyklu prednášok, besied a príjemných stretnutí:

10. február 2016 o 17.00 (streda)
Sýrski kresťania v juhovýchodnom Turecku

Dokumentárny fotograf Martin Baláž* rozpráva o sýrskych kresťanoch žijúcich v juhovýchodnom Turecku neďaleko sýrskych hraníc, s ktorými strávil minulý rok niekoľko týždňov počas Veľkej noci. Fotografoval a dokumentoval ich každodenný život, veľkonočnú vigíliu, ale aj kresťanských utečencov v moslimskom svete a vzťahy medzi nimi.

24. február 2016 o 17.00 (streda)
To najdôležitejšie pre váš imunitný systém

Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie**


9. marec 2016 o 17.00 (streda)
Keď bolí duša (o citových zraneniach)

Helena Behulová, lektorka OZ Život a zdravie** (KZ Banská Bystrica)

Ďalšie plánované stretnutia: 23. marec 2016, 6. apríl 2016, 20. apríl 2016.

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Dokumentárny fotograf Martin Baláž získal viacero ocenení ako napr.:
- JSG fotosúťaž, finalista, organizované Forward thinking museum
- Arborétum Mlyňany FOTO - 3. miesto
- Dobrovoľníctvo cez objektív - finalista
- FOTO ROKA 2010 - finalista
- FOTO ROKA 2008 - víťaz
- Najkrajšie kalendáre Slovenska - Zvláštne ocenenie poroty za výber témy a jej humanistické stvárnenie
- Neobjavené Slovensko - 3. miesto v súťaži v rámci kola - organizované magazínom GEO
Viac na www.martinbalaz.com

**Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).


You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.