Príbehy písané životom (KZ Zlaté Moravce 2017)

| 24. 02. 2017 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na pokračovanie 13. ročníka cyklu prednášok, besied a príjemných stretnutí:

Skutočné inšpirujúce životné príbehy o víťazstve nad alkoholom, gamblerstvom, o zmene nezdravého života.

1. marec 2017 o 17.00 hod. (streda)
Príbeh bývalého gamblera Štefana Medeho

15. marec 2017 o 17.00 hod. (streda)
Príbeh kazateľa Milenka Vučetiča, srbského Slováka pôsobiaceho na Slovensku

29. marec 2017 o 17.00 hod. (streda)
Príbeh lektora ŽaZ Jaromíra Novotu, koordinátora klubov zdravia

______________________________________________________________________

12. apríl 2017 o 17.00 hod. (streda)
Spánok - brzda alebo plyn života?

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Ďalšie plánované stretnutie: 26. apríl 2017 o 17.00 hod.

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.