Prevencia nadváhy

| 01. 10. 2017 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na 14. ročník cyklu zaujímavých prednášok, besied a príjemných stretnutí:

téma Prevencia nadváhy
Nielen pre tých, ktorí chcú schudnúť a/alebo si udržať zdravú hmotnosť, ale aj pre všetkých, ktorí chcú žiť zdravší a šťastnejší život.

11. október 2017 o 17.00 hod. (streda)
To najdôležitejšie pre zdravú hmotnosť

(+ test životného štýlu)

 • Viac ako „len" zníženie nadváhy
 • Motivácia
 • Ktorá je najlepšia diéta (problém diét)
 • To najdôležitejšie na začiatok
 • Spôsoby určenia nadváhy
 • Typy nadváhy a ich riziká
 • Reálne ciele

25. október 2017 o 17.00 hod. (streda)
Emócie, stres, vzťahy a nadváha

(+ merania tuku, percentá svalov, BMI...)

 • Príčiny nadváhy
 • Priamy a nepriamy vplyv psychiky
 • Reakcie na stres
 • Sociálna opora
 • Duchovný rozmer
 • Deštruktívny/konštruktívny postoj
 • Nielen čo, ale kedy jeme
 • Raňajky

8. november 2017 o 17.00 hod. (streda)
Výživa, potraviny a režim dňa

(+ merania pomer pás/boky)

 • Obilniny - ako nájsť tie zdravé
 • Nápoje a energia
 • Potraviny a energia
 • Režim jedál počas dňa
 • Čo na obed
 • Ako si poradiť s večerou
 • Nepravidelný režim (práca na zmeny...)

22. november 2017 o 17.00 hod. (streda)
Pohyb, cvičenie a prevencia nadváhy

(+ sila stisku ruky)

 • Motivácia
 • Nielen prečo, ale hlavne ako
 • Už cesta je cieľ
 • Naozaj sa to „spáli"?
 • Koľko pohybu treba
 • Príklad režimu týždňa
 • Pohyb ako súčasť dňa
 • Cvičenie zvlášť
 • Kedy cvičiť
 • Záverečné zhrnutie

6. december 2017 o 17.00 hod. (streda)
Koncoročné spoločenské stretnutie

Stretnutia vedú lektori* OZ Život a zdravie

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.