Klub zdravia Zlaté Moravce začína rok 2018 prednáškou „Záhrada bez chémie“

| 23. 02. 2018 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na pokračovanie 14. ročníka cyklu prednášok, besied a príjemných stretnutí:

28. 02. 2018 o 17.00 hod. (streda)
Záhrada bez chémie
(alebo ako si vypestovať hnojivo rotáciou plodín)

Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., VŠ profesor

14. 03. 2018 o 17.00 hod. (streda)
Nový štart v kocke

Olga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka, lektorka OZ Život a zdravie*

28. 03. 2018 o 17.00 hod. (streda)
Umenie asertivity

Mgr. Bohumil Kern, VŠ profesor marketingu a komunikácie

11. 04. 2018 o 17.00 hod. (streda)
Bangladéš

Dokumentárny fotograf Martin Baláž slovom i obrazom priblíži každodenný život v Bangladéši.
www.martinbalaz.com

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

Olga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka, je členkou Slovenskej únie karikaturistov a Klubu bratislavských karikaturistov. Svoje práce vystavovala na viacerých samostatných a mnohých kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Ostrave a Bratislave. V jej tvorbe nájdete predovšetkým témy ako medziľudské vzťahy, ale aj zdravý životný štýl. V Bratislave vyhrala prvé miesto v súťaži Plagát 2001 a v roku 2004 bola na Kremnických gagoch nominovaná na cenu Zlatý Gunár v kategórii Karikaturisti.
Ilustrovala tiež knihy: MUDr. I. Bukovský - Hľadá sa zdravý človek; E. Mühlan - Buď O.K. otec!; Petr Škrla - 101 příbehů a metafor z manažerské praxe a iné.
O. Pazerini zaradil Kornel Földvári vo svojej knihe „Päťadvadsať - Kniha o slovenskej karikatúre", ktorá sa venuje vývoju slovenskej karikatúry, medzi popredných slovenských karikaturistov (Viktor Kubal, Marián Vanek a ďalší) ako predstaviteľku mladšej generácie. 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.