Klub zdravia Zlaté Moravce 2018/10–12

| 19. 10. 2018 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na 15. ročník cyklu prednášok, besied a príjemných stretnutí:

24. 10. 2018 o 17.00 hod. (streda)
Jesenné divo rastúce rastliny a ich využite

Ing. Július Haringa

08. 11. 2018 o 17.00 hod. (štvrtok)
Ideálna pôda

Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., VŠ učiteľ

21. 11. 2018 o 17.00 hod. (streda)
Keď kĺby povedia „au"

RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka* OZ Život a zdravie

06. 12. 2018 o 17.00 hod. (štvrtok)
Rastlinné náhrady mlieka – klady a zápory

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.