KZ Zlaté Moravce 2019 – Príprava zdravých jedál

| 24. 02. 2019 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na pokračovanie 15. ročníka cyklu prednášok, besied a príjemných stretnutí:

27. 02. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Zdravé varenie s Veronikou (1)

Ing. Veronika Bilková

13. 03. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Olejnaté semená – využitie vo výžive

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

27. 03. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Zdravé varenie s Veronikou (2)

Ing. Veronika Bilková

Ďalšie plánované stretnutia: 10. 04. 2019 (streda) a 25. 04. 2019 (štvrtok)

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.