Toxikológia duše (KZ Zlaté Moravce)

| 04. 04. 2019 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na pokračovanie 15. ročníka cyklu prednášok, besied a príjemných stretnutí:

10. 04. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Toxikológia duše

Mgr. Bohumil Kern, lektor* OZ Život a zdravie, VŠ učiteľ marketingu a komunikácie, mediátor

25. 04. 2019 o 17.00 hod. (štvrtok)
Všetko s mierou. Ale s akou?

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.