Cukrovke je možné sa do veľkej miery vyhnúť (KZ Zlaté Moravce)

| 09. 10. 2019 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na 16. ročník cyklu prednášok, besied a príjemných stretnutí:

23. 10. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Cukrovke je možné sa do veľkej miery vyhnúť

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

06. 11. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Zdravé varenie s Veronikou (2)

Ing. Veronika Bilková

20. 11. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Toxikológia duše II.

Mgr. Bohumil Kern, lektor* OZ Život a zdravie, VŠ učiteľ marketingu a komunikácie, mediátor

04. 12. 2019 o 17.00 hod. (streda)
Ako sa spoľahlivo vyhnúť cukrovke – a ako ju liečiť?

MUDr. Hana Kahleová, PhD. – video rozhovor

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).


You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.