Klub zdravia Zlaté Moravce 2020

| 06. 02. 2020 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Denné centrum Zlaté Moravce
vás srdečne pozývajú na pokračovanie 16. ročníka cyklu prednášok a besied:

12. 02. 2020 o 17.00 hod. (streda)
Ako sa tešiť zo života bez rakoviny (2)

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

26. 02. 2020 o 17.00 hod. (streda)
Zdravé varenie s Veronikou (3)

Ing. Veronika Bilková

11. 03. 2020 o 17.00 hod. (streda) ZRUŠENÉ (opatrenia proti šíreniu koronavírusu)
Zápaly v tele

Helena Behulová, lektorka* OZ Život a zdravie (KZ Banská Bystrica)

25. 03. 2020 o 17.00 hod. (streda) ZRUŠENÉ (opatrenia proti šíreniu koronavírusu)
Je pohár poloplný alebo poloprázdny? (optimizmus – pesimizmus)

Peter Studený, lektor* OZ Život a zdravie

08. 04. 2020 o 17.00 hod. (streda) ZRUŠENÉ (opatrenia proti šíreniu koronavírusu)
Spiritualita – klady a zápory pre zdravie

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

22. 04. 2020 o 17.00 hod. (streda) ZRUŠENÉ (opatrenia proti šíreniu koronavírusu)
Príprava na zber liečivých rastlín

Ing. Július Haringa

Miesto: Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce.

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.