AKO ZVLÁDNUŤ PARTNERSKÚ KOMUNIKÁCIU

| 20. 04. 2014 |

«Späť

AKO ZVLÁDNUŤ PARTNERSKÚ KOMUNIKÁCIU

Autor: Nancy Van Peltová
164 strán 11x12,5cm, viazaná

Kniha obsahuje dôležité princípy fungujúcej partnerskej komunikácie. Autorka pomáha nielen odhaliť a pomenovať chybné komunikačné návyky ale zároveň ukazuje ako zachrániť či obnoviť narušený vzťah.Partnerov vedie ku skutočnému záujmu o seba navzájom a k hlbšiemu Omega Copy Watches porozumeniu,ktoré sa zakladá na rešpektovaní vlastných i partnerových postojov a pocitov.

Orientačná cena: 4.- €