SLOBODNÍ OD ZÁVISLOSTÍ

| 01. 07. 2014 |

«Späť

SLOBODNÍ OD ZÁVISLOSTÍ

Autor: Rafael Escandón & César Gálvez
192 strán 17,5 x 25 cm, viaz.

Človek túži byť spokojný... Súčasná spoločnosť so svojím konzumným spôsobom života a úpadkom skutočných hodnôt sa vyznačuje aj vzrastom závislostí - sľubujú uspokojenie, ale vyvolávajú jeho opak. Našťastie existuje riešenie. Nielen drogy (legálne a nelegálne), ale aj mnohé ďalšie predmety, druhy konania či situácie môžu byť návykové: hra, sex, práca, televízia, násilie... Práve preto sa treba zamerať na samotnú závislosť, čiže na to, čo majú všetky závislosti spoločné, a následne sa ju naučiť prekonať. Kniha Slobodní od závislostí predstavuje pozitívny a praktický prístup ako čeliť drogám či iným závislostiam a ich následkom (vrátane aidsu). Ukazuje tiež, ako zvládnuť a podporiť (seba)ovládanie návykových sklonov človeka.

Orientačná cena: 15.- €