Vzdelávací systém

OZ ŽaZ používa trojúrovňový školiaci systém:

1. úroveň je povinná pre všetkých členov. Dosiahnutie úrovne je podmienené absolvovaním vstupného testu.
2. úroveň poskytuje možnosť špecializácie v jednej zo štyroch oblastí (viď nižšie). Úroveň možno dosiahnuť po absolvovaní predpísaných predmetov v rámci školení. Školiaci personál tvoria absolventi a odborníci Univerzity Loma Linda, ktorá akredituje certifikáty účastníkom, ktorí úspešne absolvujú skúšky.
3. úroveň školenia znamená profesionalizáciu vo vybranej oblasti. LLU
Špecializácie v rámci 2. úrovne
- Lektor výživy
- Lektor prípravy pokrmov
- Lektor pohybovej aktivity
- Lektor duševného zdravia

OZ ŽaZ poskytuje a sprostredkuje záujemcom z radov lektorov aj štúdium v zahraničí

Záujemcom na získanie praktických skúseností v oblasti zdravotnej osvety, výživy, životného štýlu, relaxačných masáží, hydroterapie a prípravy zdravých pokrmov odporúčame školenia poskytované nasledujúcou inštitúciou:
HergheliaHERGHELIA LIFESTYLE INSTITUTE
Miesto: Herghelia, Rumunsko (Transylvánia)
Vyučovací jazyk: Angličtina (pre prijatie je vyžadovaná aspoň minimálna znalosť anglického jazyka)
Forma štúdia: jednoročné denné štúdium s ubytovaním
www.herghelia.org