Kontaktné údaje

Občianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE

MUDr. Janka Nosková, MPH

predsedníčka


+421 (0)905 709 531

noskova@zivotazdravie.skObčianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE

Bohumil Kern

tajomník


+421 (0)905 323 628

bkern@casd.sk

Občianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE

Andrea Turzová

programová manažérka


+421 (0)907 744 289

turzovaa@gmail.com

Občianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE

Jaromír Novota

koordinátor klubov zdravia, komunikátor (v rámci OZ)

+421 (0)915 276 958

novota@zivotazdravie.sk

Občianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE

Tolstého 3/1, 971 01 Prievidza

IČO: 31744451

Bankové spojenie, IBAN:
SK82 5200 0000 0000 0096 3536
(OTP Banka Slovensko, a. s.)

 


 Omega Constellation Replica