Kluby zdravia

Kluby zdravia ponúkajú priestor pre širokú škálu aktivít: prednášky vyškolených lektorov, našich i zahraničných odborníkov, minikurzy prípravy zdravých jedál, príjemné spoločenské stretávanie jednotlivcov, rodín a kolektívov s cieľom teoretického a praktického spoznávania princípov programu NEW START.

Fungujú v rôznych mestách SR. Do Klubov zdravia sú pozývaní naši i zahraniční odborníci z rôznych oblastí zdravia i verejno-prospešného života. Pri zriaďovaní a činnosti Klubov zdravia spolupracujeme s predstaviteľmi miestnych samospráv a regionálnych masmédií.

 

V súčasnosti neaktívne kluby zdravia