Projekt Filipovi kamaráti

Filip
Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia. Prostredníctvom svojich dobrodružných príbehov pozýva do nej všetky deti, aby boli šťastné a zdravé.
Projekt vznikol na námet knihy francúzskych autorov – bratov Breuilovcov Filipove dobrodružstvá. Autorkou projektu „Filipovi kamaráti“ je Mgr. Katarína Kernová, ktorá je tiež známa ako autorka literatúry pre deti (Detským srdiečkam 1, 2 a 3).
Cieľovou skupinou sú staršie deti MŠ a deti I. stupňa ZŠ. Zámerom projektu je vychovávať deti od útleho veku k ochrane svojho zdravia v celej jeho komplexnosti, k environmentálnemu zmýšľaniu, k zmysluplnému a harmonickému životu.
Celý program pre deti sprevádza a moderuje lektor OZ Život a Zdravie spolu s bábkou Filip. Filip v ruke lektora ožíva, spriatelí sa s deťmi a rozpráva im svoj príbeh. Filip tak dáva deťom dobré rady o zdravých návykoch a vzťahu k prírode i ľuďom, pritom hravou a poučnou formou.

Filipovi kamaráti – upútavka

Pilotný projekt „Filipovi kamaráti“ bol spustený v MŠ Klátová Nová Ves (okres Partizánske)

Prehľad jednotlivých častí a tém:

1. Filip v krajine zdravia
– Zoznámenie (predstavenie sa)
– Zdravý životný štýl všeobecne
– Pitný režim (dôraz na pitie čistej vody)
– Pohyb, odpočinok, slnko, ovocie a zelenina

2. Filip na zlovestnom ostrove
– Prevencia závislostí (Protidrogová výchova)
– Fajčenie, alkohol a iné drogy
– Pomoc závislému (základné informácie)

3. Filip a tajomstvo delfínov
– Psychohygiena
– Medziľudské vzťahy (súdržnosť, tolerancia, nesebeckosť, komunikácia, kamarátstvo, spolupráca…)

4. Filip zachraňuje kráľa Sáma I.
– Základy zdravej výživy
– Riziká nestriedmosti (nadbytok tukov, cukru…, nedostatok ovocia a zeleniny)
– Vláknina (dôležitosť a význam, kde sa nachádza)
– Prevencia zubného kazu
– Cukor a imunitný systém

5. Filip a pán premiér Výživa
– Dôležitosť raňajok
– Zdravé potraviny a ich význam
– Bielkoviny, minerály, vitamíny…
– Pozitívna motivácia pre zdravé stravovanie sa (zdravý životný štýl)

6. Filip a Modrá starenka I. (O čistote a znečisťovaní)
– Environmentálna výchova (I.)
– Motivácia pre ochranu planéty (prírody)
– Šetrenie s vodou

7. Filip a modrá starenka II. (O spotrebe a plytvaní)
– Environmentálna výchova (II.)
– Ako šetriť a neplytvať
– Využiteľnosť surovín (obnoviteľnosť zdrojov)

8. Filip a votrelci
– Ochrana pred rôznymi vonkajšími vplyvmi (mikróby…)
– Mozog a jeho ochrana
– Riziká zlého vplyvu na našu myseľ (orientácia pri výbere programov TV a pod.)

9. Filip záchranca
– Ochrana pred bežnými nebezpečenstvami v domácnosti
– Pomoc pri nebezpečenstve (požiar, úraz…)

a ďalšie témy