Kontakty

Občianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE
Cablkova 3, 821 04 Bratislava
IČO: 31744451
Bankové spojenie, IBAN:
SK80 7500 0000 0040 3003 2095

Občianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE

MUDr. Janka Nosková, MPH

predsedníčka

+421 (0)905 709 531

noskova@zivotazdravie.sk

 

 

Občianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE

Bohumil Kern

tajomník

+421 (0)905 323 628

bkern@casd.sk

Občianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE

Andrea Turzová

programová manažérka

+421 (0)907 744 289

turzovaa@gmail.com

Občianske združenie
ŽIVOT A ZDRAVIE

Jaromír Novota

koordinátor klubov zdravia,
komunikátor (v rámci OZ)

+421 (0)915 276 958

novota@zivotazdravie.sk