Letný tábor zdravia Podhájska 2024

Letný tábor zdravia Podhájska, 04. – 09. 08. 2024

Cesta k vyrovnanosti Sme stvorení pre lásku. Ideálom je, aby sme mali detstvo naplnené prijatím, bezpečím, teplom a útechou. Aby sme boli spokojní vo vzťahoch plných lásky a blízkosti a naučili sa tak dôvere. Ideály však často nebývajú naplnené. Ak deti vyrastajú s dospelými, ktorí nerozumejú detskej bolesti, strachu a neistote, v ich mozgu sa neaktivuje program lásky, ale programy zvládania nezdravej situácie v rodine. Problém nastane v dospelosti, keď život podľa týchto pravidiel prináša aj napriek najlepším úmyslom iba sklamanie. 

Na pobyte v Podhájskej budeme hovoriť o 12 krokovom programe Cesta k vyrovnanosti, ktorý nám môže pomôcť:

 • zažiť uzdravenie zo zranení, ktoré si nesieme z detstva,
 • prežívať Božie objatie,
 • naučiť sa milovať blížneho ako seba samého,
 • odstrániť prekážky, ktoré nám bránia v prežívaní blízkosti, prijatia a lásky.

 

Hlavní prednášajúci budú: Janka Nosková, MPH (predsedníčka OZ Život a zdravie), Jozef Pist (lektor OZ Život a zdravie, kazateľ)
Poradenstvo: ThDr. Jozef Brenkus, PhD. (riaditeľ Život bez závislostí, n. o.)
O pohybovú aktivitu sa bude starať akreditovaná inštruktorka nordic walking Barbora Zahareková      

Základné informácie:

    dospelí (od 15 r. ako dospelí): 202 € plná penzia, polpenzia 162 € (raň., ob.), 170 € (raň., več.)  
    od 10 do 14 r. (vrátane): 197 € plná penzia, polpenzia 157 € (raň., ob.), 165 € (raň., več.)
    od 6 do 9 r. (vrátane): 165 € plná penzia, polpenzia 137 € (raň., ob.), 143 € (raň., več.)
    od 6 do 9 r. (vrátane) ubyt. s dvomi dospelými: 140.- € plná penzia, polpenzia 112 € (raň., ob.), 118 € (raň., več.)
    do 5 rokov (vrátane): zdarma (bez nároku na vlastné lôžko a stravu) 
 • Dátum: začiatok v nedeľu 04. 08. 2024 večerou, koniec v piatok 09. 08. 2023 raňajkami
 • Strava: plná penzia alebo polpenzia, vegetariánska strava (strava je podmienkou pobytu).
 • V cene je zahrnuté: ubytovanie, strava, poradenstvo, program.
 • V cene nie je zahrnuté: vstupy do Termálneho kúpaliska a Wellnes centra Podhájska.
 • Program: okrem hlavnej témy LTZ nebude chýbať cvičenie, spoločenský program, poradenstvo atď.
 • Informácie o Termálnom kúpalisku Podhájska nájdete na stránke tkpodhajska.sk (cenník atď.).
 • kapacita približne 40 miest, počet voľných miest: 8 – 12 k 15. 05. 2024 (počet miest závisí od počtu osôb na apartmáne)

 

Prihlásiť sa je možné najneskôr do 31. 05. 2024 na odkaze: www.zivotazdravie.sk/ltzp-prihl/ (Google formulár), kde nájdete aj viac informácií o platbe a ubytovaní.
Pri prihlásení je potrebné zaplatiť zálohu 50.- € za osobu účet IBAN:
SK80 7500 0000 0040 3003 2095 (účet OZ Život a zdravie), variabilný symbol 202403, do poznámky uveďte „LTZ P a svoje priezvisko“ (napr. LTZ P Novota)
(Doplatok je potrebné uhradiť podľa informácií, ktoré nájdete pri prihlasovaní.)

Kapacita je obmedzená (max. 40 účastníkov).

Kontakt:
Jaromír Novota, novota@zivotazdravie.sk, +421 915 276 958