Health Expo (výstavy zdravia)

Health Expo – Výstava zdravia je určená pre širokú verejnosť. Vykonáva sa obvykle na frekventovaných miestach ako nákupné centrá, námestia a pod. Účastníci prechádzajú rôznymi zaujímavými stanovišťami (s testami, meraniami, informáciami… vrátane poradenstva so skúsenými omega replica watches lektormi) prostredníctvom ktorých sú oboznamovaní s jednotlivými bodmi programu NEW START.
Merania a testy sú orientačné (cieľom nie je nahradiť odborné lekárske vyšetrenie), zmyslom všetkým aktivít je povzbudiť a motivovať k zdravému životnému štýlu vo všetkých jeho oblastiach v súlade s programom NEW START.

 • Meranie krvného tlaku
 • Meranie podkožného a viscerálneho tuku
 • Meranie kostrového svalstva
 • Merania BMI
 • Step Test
 • Sila stisku ruky
 • Test životného štýlu
 • Testy závislosti na alkohole a nikotíne
 • Individuálne poradenstvo s lektormi OZ Život a zdravie
  a ďalšie aktivity