Certifikát dobrovoľníctva

Občianske združenie Život a zdravie získalo certifikát o tom, že spĺňa najvyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (značka kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!").
Certifikát udeľuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v rámci projektu, ktorý je podporený z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Čo znamená, že organizácia je držiteľkou značky kvality.

Dobrovolníctvo