Klub zdravia Bratislava – Cablkova

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na prednášky, besedy a stretnutia klubu zdravia Bratislava Cablkova:

12. 10. 2023 o 18.00 hod. (štvrtok)
Pravda ako zdravie
MUDr. Igor Bukovský, PhD.

16. 11. 2023 o 18.00 hod. (štvrtok)
Program zdravého chudnutia
Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., lektor* OZ Život a zdravie

07. 12. 2023 o 18.00 hod. (štvrtok)
Tri najdôležitejšie princípy zdravého života
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Miesto: Cablkova 3, Bratislava
Kontakt: +421 911 756 777

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).