Klub zdravia Bratislava Petržalka 2022

Občianske združenie Život a zdravie
vás pozýva na prednášky, besedy a stretnutia klubu zdravia Bratislava Petržalka

08. 09. 2022 o 18.00 hod. (štvrtok)
Ako si udržať zdravé srdce
Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., VŠ učiteľ, lektor* OZ Život a zdravie

20. 10. 2022 o 18.00 hod. (štvrtok)
Máte tri zdravé postoje k zdraviu?
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

24. 11. 2022 o 18.00 hod. (štvrtok)
Sladí, lieči a nepriberá sa z toho. Čo je to?
RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka* OZ Život a zdravie

15. 12. 2022 o 18.00 hod. (štvrtok)
Uzdravujúca moc pozitívnych emócií
MUDr. Milan Moskala

Miesto: Wolkrova 4, Bratislava – Petržalka, (v zasadačke na prízemí)
MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zastávka Hálova)
Kontakt: +421 948 526 722

V spolupráci s projektom Dotkni sa neba.

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

Použitá ilustrácia: obrázok od Angela z Pixabay