Klub zdravia Kežmarok 2024

Občianske združenie Život a zdravie vás pozýva na klub zdravia Kežmarok:

08. 01. 2024 o 16.00 hod. (pondelok)
Cukrovke je možné sa do veľkej miery vyhnúť
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

22. 01. 2024 o 16.00 hod. (pondelok)
Čo radí lekár – odborník na naše vnútro
Blanka Fuchsová, lektorka * OZ Život a zdravie

05. 02. 2024 o 16.00 hod. (pondelok)
Ako sladiť zdravo – s cukrom i bez cukru
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

19. 02. 2024 o 16.00 hod. (pondelok)
Modré zóny dlhovekosti
Blanka Fuchsová, lektorka * OZ Život a zdravie

04. 03. 2024 o 16.00 hod. (pondelok)
Írsky tiger na smaragdovom ostrove (rôzne tváre Írska)
Mgr. Dušan Kováčik

18. 03. 2024 o 16.00 hod. (pondelok)
Môže smrť byť víťazstvom?
Milenko Vučetić

10. 04. 2024 o 16.00 hod. (streda)
Ako sa môže vidlička stať vražedným nástrojom.
Roman Uhrin, vedúci EPIcentra zdraví EDEN (ČR)

Miesto: Hradné námestie 24 – prízemie, Kežmarok
Vstup voľný
Kontakt: +421 904 395 892

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).