Klub zdravia Spišská Nová Ves 2023

Pozývame vás na prednášky, besedy a ochutnávku zdravých jedál:

17. 05. 2023 o 17.00 hod.
Od zlozvykov k dobrým návykom
Darina Lindtnerová

07. 06. 2023o 17.00 hod.
Tri najdôležitejšie princípy zdravého životného štýlu
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

21. 06. 2023 o 17.00 hod.
Výživové doplnky, ktoré stoja za to
Mgr. Jozef Kopilec, lektor* OZ Život a zdravie

Kde: Školská 22, Spišská Nová Ves (pri daňovom úrade)
Kontakt: +421 908 994 818, m.bebkova@pobox.sk
Vstup voľný

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).