Klub zdravia Banská Bystrica 2023 (10)

Pozývame vás na cyklus prednášok o zdravom životnom štýle:

24. 10. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Tri najdôležitejšie princípy zdravého života
Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

14. 11. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Chlorofyl – zázrak života
RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka* OZ Život a zdravie

05. 12. 2023 o 17.00 hod. (utorok)
Šedý zákal na duši
Mgr. Nicole Duranová

Miesto: Spoločenské centrum, Kollárova 18, Banská Bystrica

Kontakt:
RNDr. Ľubov Ludhová +421 949 371 200
Helena Behulová +421 944 161 511

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).